De heldige vinnere av uttrekkspremier og samt klassevinnere i Evolv Buldrecup #6 finner du her. Premier hentes på Klatresenteret.

Klassevinnere
Tarjei Hamre
Mantas Vilunas
Henrik Fürstenberg
Henrik Berg Karlsen
Jon Ølnes
Magnus Irgens
Anna Sara Fjeld
Lise Støver
 Uttrekkspremier
Bastian Haug
Jørn Olav Løkken
Vegar Herstrøm
Magnus Sakshaug
Hanne Garli
Thunder Rice Govcheron
Aleksandra Lyubarskaja
Jonas Karlsen
Odin Dragsten
Ingeborg Natvig Løvseth
Klaus Klausen
Ole Jørgen Kristensen
Andreas Hauge Larsen
Almar Vreim Brandal
Audun Øvstebø
Ali Fatemi
Joakim Olsen
Sondre Rodahl
Petter Kraft
Jan-Henrik Thorsen