Hei alle klatrere.

Grip klatring har vært stengt i snart fire uker. Dessverre har vi ikke fått noen signaler om når vi kan åpne igjen. Vi går under kategorien treningssenter så informasjon dere finner om treningssenterbransjen vil også gjelde for oss. Følg med i media så skal vi oppdatere dere gjennom våre kanaler så snart vi vet mer. I mellomtiden håper vi dere håndterer klatreabstinensene deres på en eller annen måte.

Tiltakene som er gjort i forbindelse med utbrudd av korona har også rammet klatresentrene i Norge og ført til økonomiske utfordringer. Over natten mistet vi all inntekt. Heldigvis ser det nå ut som at støtteordningene som snart er på plass vil hjelpe oss mye. Dette betyr mye for oss spesielt med tanke på nystartet senter på Stjørdal og snart på Sluppen.

Under har vi forsøkt å svare på noen av spørsmålene vi har fått i forbindelse med stengingen.

Hva skjer med klatrekurse og treningsgrupper? Alle klatrekurs som er satt opp avlyses men nye settes opp så snart vi får lov til å åpne. Når det gjelder treningsgruppene for barn og ungdom måtte disse avsluttes en del tidligere. Vi har dessverre ikke mulighet til å tilbakebetale treningsavgiften men deltakere på gruppene vil få inngang på sentrene tilsvarende avlyste treninger. 

Medlemskapene. Alle medlemskap som er forhåndsbetalt (årskort, månedskort osv) forlenges tilsvarende dager vi har hatt stengt. De som mottar månedlig faktura vil ikke få faktura så lenge vi har stengt. Vi har dessverre ikke mulighet til å refundere allerede betalte medlemskap. 

Konkurranser. I april skulle vi sammen med Trondheim Klatreklubb arrangere EYC som er europeisk mesterskap for ungdom. Dette måtte vi avlyse. Vi vet fortsatt ikke om vi kommer til å arrangere dette på et senere tidspunkt, men vi garanterer at vi vil arrangere både lokale og nasjonale konkurranser så snart vi får lov.  

Hilsen alle oss på Grip Klatring