Vi har vært i dialog med Eli Sagvik som er smittevernoverlege i Trhj. De har i samråd med FHI besluttet at vi fremover vil bli behandlet på lik linje med treningssentre dersom det viser seg at vi har hatt besøk av noen med påvist covid-19. Det vil si at kun de som har vært i nærkontakt med en smittet vil bli satt i karantene. Se FHI sin definisjon av nærkontakt her!

Ellers er alle sentre nå i vanlig drift.

For å unngå smittespredning trenger vi ghelp av dere alle;

-Hold dere hjemme om dere har sytmptomer!

-Hold avstand til hverandre/andre grupper!

-Husk god hånd og hostehygiene!

– Tren utenom rushtidene våre om du har mulighet!

På forhånd tusen takk for hjelpen!