Medlemskap

Trondheim Klatresenter tilbyr forskjellige medlemskap til deg som klatrer mye. Vi har årskort, halvårskort, månedlig betaling med bindingstid eller klippekort. For å inngå medlemskap så ta kontakt med personalet i resepsjonen.

Klatrer du mye så kan du inngå medlemskap i senteret. Du får da utlevert et medlemskort som du bruker når du kommer til senteret. Det trekker du ved inngangen. Det er ingen begrensning på antall treninger eller når du kan klatre (bortsett fra våre åpningstider). Vi har åpent alle dager, hele året.

Våre priser på medlemskap finner du under Priser.

Når man inngår medlemskap i senteret så aksepterer du følgende kontrakt:

1. Registering

Medlemmet vil bli registrert i Medlemsnett i Sparebank-1 (www.medlemsnett.net). Dette systemet blir brukt til å lagre medlemsinformasjon og betalingsinformasjon. Fakturering av månedlig betaling skjer også gjennom dette systemet.

2. Medlemskap type

Medlemmer velger selv type medlemskap. Vi tilbyr følgende medlemskap:

Årskort betalt på forskudd: Medlemskapet løper fra dagens dato og ett år fremover. Medlemskapet blir automatisk avsluttet ved utløp dersom medlemmet ikke fornyer medlemskapet.

Halvårskort betalt på forskudd: Medlemskapet løper fra dagens dato og ett halvt år fremover. Medlemskapet blir automatisk avsluttet ved utløp dersom medlemmet ikke fornyet medlemskapet.

6 måneder binding: Medlemskapet løper fra dagens dato og til medlemmet sier opp medlemskapet. Medlemmet binder seg for 6 måneder, dvs må betale medlemskapet i minimum 6 måneder.

12 måneder binding: Medlemskapet løper fra dagens dato og til medlemmet sier opp medlemskapet. Medlemmet binder seg for 12 måneder, dvs må betaler medlemskapet i minimum 12 måneder.

Månedskort: Medlemskapet løper fra dagens dato og en måned fremover i tid. Medlemskapet betales på forskudd.

3. Betaling

3.1 Medlemskap betalt på forskudd

Medlemskap betalt på forskudd betales i sin helhet når medlemskapet inngås.

3.2 Medlemskap med binding

Medlemskap med binding betales resten av inneværende måned når medlemskapet inngås. Dette blir beregnet ut fra medlemspris / 30 * antall dager igjen i måneden.

Medlemmer vil i påfølgende måneder få faktura pr. e-mail eller post med forfall den 1. hver måned. Medlemskapet fornyes automatisk pr. måned og den løper til den sies opp av en av partene.

Medlemmet har selv ansvar for oppretting av e-faktura eller avtalegiro med Medlemsnett.

4. Oppsigelse av medlemskap med binding

Oppsigelse må skje skriftlig eller via e-mail til Trondheim Klatresenter (post@gripklatring.no) i samme måned som medlemmet ønsker at siste avdrag skal belastes.

Oppsigelse av din avtalegirofullmakt hos din bank gjelder ikke som oppsigelse hos Trondheim Klatresenter.

5. Manglende betaling

Ved manglende betaling så vil faktura bli purret og påregnet purregebyr. Videre innkreving går via vårt inkassobyrå.

6. Medlemmer under 18 år

For medlemmer under 18år så må medlemskapet inngås av foresatt (fakturakontakt) eller man må ha signatur av foresatte.

7. Plikter og rettigheter som medlem

Som medlem i Trondheim Klatresenter har du adgang til å trene i senterets åpningstider.

Du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte deg av senteret.

Av sikkerhetsmessige grunner har barn kun tilgang til senteret ifølge med voksne som har ansvaret for barnets sikkerhet.

Du forplikter deg til å følge de anvisninger og rette deg etter de regler som til enhver tid gjelder for bruk av senteret.

Ved mislighold av medlemskapet forbeholder Trondheim Klatresenter seg retten til å kunne avslutte medlemskapet.

Trondheim Klatresenter fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder også skade på klær og tap av penger, verdisaker eller annet av verdi som måtte bli borte.

Du forplikter å benytte utstedt medlemskort ved ankomst. Tapt eller ødelagt kort erstattes mot en avgift på kr. 50,-.

Medlemskortet er personlig og kan ikke brukes av andre.

Det refunderes ikke medlemsavgift ved flytting av bopel, arbeids- eller studiested.

8. Frys eller pause i medlemskap

Kontrakter kan fryses ved sykdom, skolegang eller arbeid utenfor distriktet. Dette gjelder ikke jobber i skoleferie for studenter, f.eks. sommerjobber. Medlemskapet utsettes vederlagsfritt maks i 12 mnd. i henhold til dokumentasjon. Dokumentasjon kreves.

Under avtjening av 1.gangstjeneste/siviltjeneste gir Trondheim Klatresenter utsettelse på betaling dersom senteret ikke benyttes.