Instruksjons- og treningsveileding

Trondheim Klatresenter tilbyr kurs og veiledning i klatreteknikk for de som ønsker å løfte nivået sitt og bli en bedre klatrer. Vi samarbeider med dyktige instruktører på området. Vi vil tilby følgende opplegg:

Klatre-, teknikk- og treningskurs

Klatring er en kombinasjon av teknikk og styrke/utholdenhet, og kursene kommer til å ta for seg alle disse elementene. Opplegget skreddersys til klatrers styrke og svakhet og tilpasses den enkeltes individuelle behov.

Kurset går over 5 treninger, hver med varighet på 1,5 time. Det settes opp trening 2 ganger pr uke. Deltagere med samme forutsetninger og nivå settes sammen. Kurset blir avholdt når man har minimum 3 deltagere. Maksimum antall deltagere pr kurs er 5.

Første sesjon blir brukt til å bli kjent med deltagere og definering av fokusområder for hver enkelt deltager. De påfølgende sessions brukes til veiledning innen fokusområdene. Fokusområdene kommer til å være en blanding av teknikk og styrke/utholdenhet, men ikke nødvendigvis likt fordelt. Behov vil være forskjellig for hver enkelt deltager.

Ved endt kurs så vil deltager få et opplegg for videre trening etter kurset. Det vil også være mulig med oppfølging på et senere tidspunkt.

Pris for kurs 5*1,5 time = 1500,-

Kurset settes når det er nok deltagere. Dersom du er interessert i kurset så kan du melde din interesse her:

 

Kontaktinfo

 

Personlig veiledning

Trondheim Klatresenter tilbyr enkelttimer med personlig veiledning.  Her vil klatrer få spesifikk veiledning innen et fokusområde. Tema kan f.eks være fingertrening, dynamiske bevegelser, balanse, styrketrening, overhengs klatring osv.  Deltager beskriver sitt tema/fokusområde og nivå på forhånd, og instruktør forbereder aktuelle buldre og øvelser slik at timen blir svært produktiv.

Pris for enkelttime = 700,-

Dersom du er interessert i kurset så kan du melde din interesse her:

Kontaktinfo