Medlemskap

Trondheim Klatresenter tilbyr klatrere å tegne et medlemskap i senteret. Følgene regler gjelder for medlemskap i senteret.

1.1 Registering

Medlemmet vil bli registrert i Medlemsnett  i Sparebank-1 (www.medlemsnett.net), og du blir tildelt et medlemsnummer, brukernavn og passord som du kan bruke til å endre medlemsopplysninger.

1.2 Betaling

Første gangs faktura blir sendt via e-post eller giro via Medlemsnett. Du har da mulighet å velge betalingsform. Merk:  Du må aksepterer autogiro/avtalegiro fra Medlemsnett  for å få denne type fakturering.

Fakturering skjer hver måned forskuddsvis med avtalt beløp. Ved opprettelse og fornyelse av avtalen så må man betale resten av måneden i kassen. Det er ikke noe etableringsgebyr for medlemskap.

Medlemskap i fornyes automatisk pr. måned, og den løper til den sies opp av en av partene. Oppsigelse må skje skriftlig i samme måned som medlemmet ønsker at siste avdrag skal belastes. Forutsatt at utestående avgift fra tidligere måneder er betalt

1.3 Oppsigelse

Oppsigelse må skje skriftlig eller via e-mail til Trondheim Klatresenter (post@gripklatring.no). Oppsigelse av din avtalegirofullmakt hos din bank gjelder ikke som oppsigelse hos Trondheim Klatresenter.

1.4 Avvist trekk

Ved avvist trekk vil avgiften bli fakturert og påregnet purregebyr. Videre innkreving går via vårt inkassobyrå. Trondheim Klatresenter kan justere trekkbeløpet med “varslet beløp” med 45 dages varsel. Medlemmet har ansvar for å påse at avtalegiro blir opprettet.

1.5 Tillatelse fra foresatte kreves dersom medlemmet er under 18 år.

1.6 Trondheim Klatresenter forbeholder seg retten til å sende ut info/reklame via post/sms/e-post.

1.7 Som medlem i Trondheim Klatresenter har du adgang til å trene i senterets åpningstider.

1.8 Du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte deg av senteret.

1.9 Av sikkerhetsmessige grunner har barn kun tilgang til senteret ifølge med voksne som har ansvaret for barnets sikkerhet.

2.0 Du forplikter deg til å følge de anvisninger og rette deg etter de regler som til enhver tid gjelder for bruk av senteret.

2.1 Ved mislighold av medlemskapet forbeholder Trondheim Klatresenter seg retten til å kunne avslutte medlemskapet.

2.2 Trondheim Klatresenter fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder også skade på klær og tap av penger, verdisaker eller annet av verdi som måtte bli borte.

2.3 Du forplikter å benytte utstedt medlemskort ved ankomst. Tapt eller ødelagt kort erstattes mot en avgift på kr. 50,-

2.4 Medlemskortet er personlig og kan ikke brukes av andre.

2.5 Du er pliktig til å informere Trondheim Klatresenter gjennom Medlemsnett om adresseforandringer og kontoendringer.

2.6 Det refunderes ikke medlemsavgift ved flytting av bopel, arbeids- eller studiested.

2.7 Frys av medlemskap: Kontrakter kan fryses ved sykdom, eller arbeid utenfor distriktet. Dokumentasjon kreves. Medlemskapet utsettes vederlagsfritt maks i 12 mnd. i henhold til dokumentasjon.

2.8 Under avtjening av 1.gangstjeneste/siviltjeneste gir Trondheim Klatresenter utsettelse på betaling dersom senteret ikke benyttes.

2.9 Medlemmet skal underskrive ansvarserklæring for å kunne klatre i senteret