Netthandel – Gavekort og medlemskap kjøpt på nett


Gavekort:


Når kunden kommer med et gavekort så må det sjekkes om det er gyldig, og om det er penger på kortet. Gjør følgende:
  1. Skriv inn koden (xxx-xxx) som du finner på kortet. Skriv inn beløpet som skal benyttes, og trykk ‘Send’
  2. For kun å se beløpet som er på gavekortet, skriv inn koden og trykk ‘Send’
  3. I kassa: Slå inn varen på vanlig måte. Angi gavekortbeløpet (benyttet beløp) med talltastatur på skjerm. Trykk ‘Andre gavekort’ som du finner i ‘Salgsverktøy’.


Medlemskort/klippekort kjøpt på nett

Når kunden har kjøpt et klippekort eller medlemskap på nett så må det sjekkes om det er gyldig, og at riktig pris er betalt. Du må også registrere at ordren (produktet) er benyttet. Kunden registrerer medlemskap på vanlig måte. Gjør følgende:

  1. Skann inn barkoden som du finner på kvittering. Velg Look up i Action. Trykk ‘Go’. Da får du opp hva kunden har kjøpt.
  2. Velg ‘Check in’ i Action. Trykk ‘Go’. Produktet blir da brukt.
  3. I kassa: Slå inn varen på vanlig måte. Angi beløpet med talltastatur på skjerm. Trykk ‘Andre gavekort’ som du finner i ‘Salgsverktøy’.