Medlemskap og priser

grip

Dropin
Dropin Ordinær Barn (1-12 år) Student
Alle tider 130 110 110

 

Klippekort
Ordinær Barn * Rabattert
5 klipp 585 522 522
10 klipp 1170 990 990
20 klipp 2210 1870 1870

Klippekortet er personlig, og kan ikke lånes vekk til andre.

*Under 13 år.

Rabattert gis til fulltidsstudenter/elever under 30 år, personer med honnørkort, vernepliktige og medlemmer av lokal klatreklubb som har avtale med Grip, og som kan fremlegge medlemsbevis. Studentbevis må også fremlegges om man  skal få studentpriser. 

medlemskort

Alle medlemskap forhåndsbetales og løper fra dato til dato

Medlemskap Ordinær Barn  Rabattert*
1 mnd. 825 700 750
2 mnd. 1377 1091 1218
3 mnd. 1930 1482 1686
4 mnd. 2482 1873 2155
5 mnd. 3034 2264 2623
6 mnd. 3586 2655 3091
7 mnd. 4139 3045 3559
8 mnd. 4691 3436 4027
9 mnd. 5243 3827 4495
10 mnd. 5795 4218 4964
11 mnd. 6348 4609 5432
12 mnd. 6900 5000 5900

* Rabatt gis til fulltidsstudenter/elever under 30 år, personer med honnørkort, vernepliktige og medlemmer av lokal klatreklubb som har avtale med Grip, og som kan fremlegge medlemsbevis. Studentbevis må også fremlegges om man  skal få studentpriser. Vi godtar ledsagerbevis på dropin.

Barn er under 13 år

Familierabatt

For de som er i familie og bor i samme husstand. Familiemedlem #2 får 10% rabatt på sitt halvårs-/årskort. Familiemedlem #3 får 20%, #4 får 30% osv. Rabatt regnes ut fra ordinær pris. Familierabatt gjelder kun halvårs- og årskort og må kjøpes samtidig. Regnes fra billigst til dyrest.

utstyrsleie
Leie
Sko 40
Sele 50
Tau + brems 50
Kalkpose 10
Full pakke 110

 

barnebursdag
Per barn
Med instruktør 190 pr. barn + 800,-
Uten instruktør 190,- pr. barn

 

medlemsskap fra kun

491/mnd

Klatre så mye du vil, så lenge du vil, hele dagen lang (innenfor åpningstiden, så klart), hver eneste dag, hele året.

Medlemskap

Klatrer du mye så kan du inngå medlemskap i GRIP Klatring. Du får da utlevert et medlemskort som du bruker når du kommer til et av våre senter. Det trekker du i kortleseren ved inngangen. Det er ingen begrensning på antall treninger eller når du kan klatre (bortsett fra våre åpningstider). Vi har åpent alle dager, hele året.

Våre priser på medlemskap finner du i oversikten lenger oppe på denne siden.

Når du tegner medlemskap i et av våre senter så aksepterer du kontraktsdetaljene i listen til høyre.

Du aksepterer også at du har lest ansvarserklæringen vedrørende sikkerhet og risiko ved bruk av anlegget.

 

Medlemskapstype

Medlemmer velger selv type medlemskap. Vi tilbyr følgende medlemskap:

Medlemskort betalt på forskudd: Medlemskapet løper fra dagens dato og ett år fremover. Medlemskapet blir automatisk avsluttet ved utløp dersom medlemmet ikke fornyer medlemskapet.

Klippekort: Klippekort er gyldig i to år og er personlig.

 

registrering

Medlemmet vil bli registrert i vårt medlemssystem. Dette systemet blir brukt til å lagre medlemsinformasjon 

betaling
3.1 Medlemskap betalt på forskudd

Medlemskap betalt på forskudd betales i sin helhet når medlemskapet inngås.

 

Oppsigelse av medlemskap med binding

Oppsigelse av medlemskapet er ikke mulig. Man kan pause medlemskapet ved lengre jobbopphold (ikke sommerjobb) og ved skader. Send inn dokumentasjon sammen med forespørselen.

Plikter og rettigheter som medlem

Som medlem i Grip har du adgang til å trene i senterets åpningstider.

Du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte deg av senteret.

Av sikkerhetsmessige grunner har barn  under 12 år kun tilgang til senteret ifølge med voksne som har ansvaret for barnets sikkerhet.

Du forplikter deg til å følge de anvisninger og rette deg etter de regler som til enhver tid gjelder for bruk av senteret.

Ved mislighold av medlemskapet forbeholder Grip seg retten til å kunne avslutte medlemskapet.

Grip fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder også skade på klær og tap av penger, verdisaker eller annet av verdi som måtte bli borte.

Du forplikter å benytte utstedt medlemskort ved ankomst. Tapt eller ødelagt kort erstattes mot en avgift på kr. 50,-.

Medlemskortet er personlig og kan ikke brukes av andre.

Det refunderes ikke medlemsavgift ved flytting av bopel, arbeids- eller studiested.

Frys eller pause i medlemskap

Kontrakter kan fryses ved sykdom, skolegang eller arbeid utenfor distriktet. Dette gjelder ikke jobber i skoleferie for studenter, f.eks. sommerjobber. Medlemskapet utsettes vederlagsfritt maks i 12 mnd. i henhold til dokumentasjon. Dokumentasjon kreves.

Under avtjening av 1.gangstjeneste/siviltjeneste gir Grip utsettelse på betaling dersom senteret ikke benyttes.

grip