Medlemskap og priser

grip

dagspass
Ordinær Barn (1-12 år)
Dagspass 110 90

På fredager har vi studentpriser. 90,- inngang 120,- m/sko

Klippekort
Ordinær Barn (under 13 år)
5 klipp 525 425
10 klipp 1000 800
20 klipp 1900 1500

Klippekortet er personlig, og kan ikke lånes vekk til andre.

medlemskort
Medlemskort Ordinær Rabattert*
Forskudd 1 mnd 745 675
Forskudd 2 mnd 1256 1120
Forskudd 3 mnd 1767 1565
Forskudd 4 mnd 2278 2010
Forskudd 5 mnd 2789 2455
Forskudd 6 mnd 3300 2900
Forskudd 7 mnd 3733 3283
Forskudd 8 mnd 4167 3667
Forskudd 9 mnd 4600 4050
Forskudd 10 mnd 5033 4433
Forskudd 11 mnd 5467 4817
Forskudd 12 mnd 5900 5200

* Rabatt gis til barn under 13 år, fulltidsstudenter/elever under 30 år, vernepliktige og medlemmer av lokal klatreklubb som har avtale med Grip, og som kan fremlegge medlemsbevis. Studentbevis må også fremlegges hvert semester.

Familierabatt

For de som bor i samme husstand. Familiemedlem #2 får 10% rabatt på sitt halvårs-/årskort. Familiemedlem #3 får 20%, #4 får 30% osv. Rabatt regnes ut fra ordinær pris. Familierabatt gjelder kun halvårs- og årskort og må kjøpes samtidig. Regnes fra billigst til dyrest.

utstyrsleie
Leie
Sko 40
Sele 40
Tau + brems 40
Kalkpose 10
Full pakke 80

 

barnebursdag
Per barn
Med instruktør 170 pr. barn + 800,-
Uten instruktør 170,- pr. barn

 

medlemsskap fra kun

435/mnd

Klatre så mye du vil, så lenge du vil, hele dagen lang (innenfor åpningstiden, så klart), hver eneste dag, hele året.

Medlemskap

Klatrer du mye så kan du inngå medlemskap i GRIP Klatring. Du får da utlevert et medlemskort som du bruker når du kommer til et av våre senter. Det trekker du i kortleseren ved inngangen. Det er ingen begrensning på antall treninger eller når du kan klatre (bortsett fra våre åpningstider). Vi har åpent alle dager, hele året.

Våre priser på medlemskap finner du i oversikten lenger oppe på denne siden.

Når du tegner medlemskap i et av våre senter så aksepterer du kontraktsdetaljene i listen til høyre.

Du aksepterer også at du har lest ansvarserklæringen vedrørende sikkerhet og risiko ved bruk av anlegget.

 

Medlemskapstype

Medlemmer velger selv type medlemskap. Vi tilbyr følgende medlemskap:

Årskort betalt på forskudd: Medlemskapet løper fra dagens dato og ett år fremover. Medlemskapet blir automatisk avsluttet ved utløp dersom medlemmet ikke fornyer medlemskapet.

Halvårskort betalt på forskudd: Medlemskapet løper fra dagens dato og ett halvt år fremover. Medlemskapet blir automatisk avsluttet ved utløp dersom medlemmet ikke fornyet medlemskapet.

6 måneder binding: Medlemskapet løper fra dagens dato og til medlemmet sier opp medlemskapet. Medlemmet binder seg for 6 måneder, dvs må betale medlemskapet i minimum 6 måneder.

12 måneder binding: Medlemskapet løper fra dagens dato og til medlemmet sier opp medlemskapet. Medlemmet binder seg for 12 måneder, dvs må betaler medlemskapet i minimum 12 måneder.

Månedskort: Medlemskapet løper fra dagens dato og en måned fremover i tid. Medlemskapet betales på forskudd.

registrering

Medlemmet vil bli registrert i Medlemsnett i Sparebank-1 (www.medlemsnett.net). Dette systemet blir brukt til å lagre medlemsinformasjon og betalingsinformasjon. Fakturering av månedlig betaling skjer også gjennom dette systemet.

betaling
3.1 Medlemskap betalt på forskudd

Medlemskap betalt på forskudd betales i sin helhet når medlemskapet inngås.

3.2 Medlemskap med binding

Medlemskap med binding betales resten av inneværende måned når medlemskapet inngås. Dette blir beregnet ut fra medlemspris / 30 * antall dager igjen i måneden.

Medlemmer vil i påfølgende måneder få faktura pr. e-mail eller post med forfall den 1. hver måned. Medlemskapet fornyes automatisk pr. måned og den løper til den sies opp av en av partene.

Medlemmet har selv ansvar for oppretting av e-faktura eller avtalegiro med Medlemsnett.

Oppsigelse av medlemskap med binding

Oppsigelse må skje skriftlig eller via e-mail til Trondheim Klatresenter (post@trondheim-klatresenter.no) i samme måned som medlemmet ønsker at siste avdrag skal belastes.

Oppsigelse av din avtalegirofullmakt hos din bank gjelder ikke som oppsigelse hos Trondheim Klatresenter.

manglende betaling

Ved manglende betaling så vil faktura bli purret og påregnet purregebyr. Videre innkreving går via vårt inkassobyrå.

Medlemmer under 18 år

For medlemmer under 18 år så må medlemskapet inngås av foresatt (fakturakontakt) eller man må ha signatur av foresatte.

Plikter og rettigheter som medlem

Som medlem i Grip har du adgang til å trene i senterets åpningstider.

Du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte deg av senteret.

Av sikkerhetsmessige grunner har barn kun tilgang til senteret ifølge med voksne som har ansvaret for barnets sikkerhet.

Du forplikter deg til å følge de anvisninger og rette deg etter de regler som til enhver tid gjelder for bruk av senteret.

Ved mislighold av medlemskapet forbeholder Grip seg retten til å kunne avslutte medlemskapet.

Grip fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder også skade på klær og tap av penger, verdisaker eller annet av verdi som måtte bli borte.

Du forplikter å benytte utstedt medlemskort ved ankomst. Tapt eller ødelagt kort erstattes mot en avgift på kr. 50,-.

Medlemskortet er personlig og kan ikke brukes av andre.

Det refunderes ikke medlemsavgift ved flytting av bopel, arbeids- eller studiested.

Frys eller pause i medlemskap

Kontrakter kan fryses ved sykdom, skolegang eller arbeid utenfor distriktet. Dette gjelder ikke jobber i skoleferie for studenter, f.eks. sommerjobber. Medlemskapet utsettes vederlagsfritt maks i 12 mnd. i henhold til dokumentasjon. Dokumentasjon kreves.

Under avtjening av 1.gangstjeneste/siviltjeneste gir Grip utsettelse på betaling dersom senteret ikke benyttes.

grip