Regler

Foruten vår ansvarserklæring for buldring og Brattkortkrav for klatring i tauvegg så er det noen regler i klatresenteret. Stort sett så er regelen sunn fornuft, men noen punkter kan være nødvendig å minne om:

  • Barn har adgang til klatreanlegget. Merk at det finnes et eget barnerom som forbeholdt barn. Voksne kan kun benytte seg av dette rommet dersom det er få barn tilstede, og at de ikke er til hinder for barns klatring.  Foreldre har ansvaret for å passe på sine barn. Pass særlig på at barna ikke løper på tjukkasene, og at barnet ikke går under klatrer i veggen.
  • Ingen har eksklusiv rett til ett (eller flere) buldreproblem. Er det et problem eller en veggseksjon som er populær så har alle rett til å slippe til og forsøke bulderet. Stort sett så går dette svært greit. Vær høflig og slipp alle til!
  • Vi holder kalk, men lær deg å kalke fornuftig. Ikke tørk av overflødig kalk i luften, men ned i kalkboksen. Luften blir så mye bedre av at du gjør dette. Husk at det blir best friksjon dersom du bruker lite kalk, men nok til at du er tørr på hendene. Har man for mye kalk på hendene så får man motsatt virkning dvs dårligere friksjon. (Det er helt sant, det finnes  en forskningsstudie på dette). Det er en grunn til at man pusser tak for overflødig kalk…
  • Dersom det er et løst tak så ta kontakt med de i resepsjonen.
  • Kaffe er gratis, kopp koster kr. 2,-. Den som fikk tom kanne setter på ny.Ikke drikk kaffe på tjukkasene. Det blir lett mye søl å tørke opp.
  • Vennligst hold det ryddig. Ikke sleng drikkeflaske rundt på madrassene (de er vonde å falle på).
  • Hold det ryddig i vekt og treningsarealet. Da blir det så mye hyggligere for de som kommer etter deg.