Skann Barkode Vare

Når kunden har kjøpt et klippekort eller medlemskap på nett så må det sjekkes om det er gyldig, og at riktig pris er betalt. Du må også registreres at ordren (produktet) er benyttet. Gjør følgende:

1. Skann inn barkoden som du finner på kvittering. Velg Look up i Action. Trykk ‘Go’. Da får du opp hva kunden har kjøpt.

2. Velg ‘Check in’ i Action. Trykk ‘Go’. Produktet blir da brukt.

3. Kunden må registrere medlemskap i ‘grip’ på vanlig måte. Du gir han et medlemskap/klippekort. Slå inn varen på kassen, og bruke funksjonen ‘Andre Gavekort’ når kunden betaler.

4. For å bruke ‘Andre gavekort’, så slår du inn varen, så beløpet som er kjøpt på nett (ved hjelp av skjermtastatur, Velg så ‘Andre Gavekort’