Vilkår for arrangementet

PÅMELDING
All påmelding foregår via gripklatring.no Påmeldingen er bindende.

AVMELDING
Eventuell avmelding må skje skriftlig til post@gripklatring.no . Deltakeravgiften (- 25%) kan refunderes om avmeldingen kommer mer enn 14 dager før kursstart. Ved dokumentert sykdom (legeerklæring) kan deltakeravgiften refunderes.

Hvis arrangementet blir avlyst eller nedskalert på grunn av Covid-19, vil påmeldingsavgiften i sin helhet bli refundert.

Ingen refundering av deltakeravgift ved manglende oppmøte eller ved at deltakere slutter underveis.

ENDRING AV ARRANGEMENTET
Om arrangementet må endres enten ved at enkelte aktiviteter går ut eller at det blir omgjøring av programmet på grunn av værforhold eller andre uforutsette forhold (Force Majeure), refunderes ikke deler av påmeldingsavgiften.

BILDER
Reservasjon mot dette må gjøres ved påmelding.

TAP AV UTSTYR
Grip klatring holdes ikke ansvarlig for tap av verdisaker